त्रिविमा अध्ययनरत स्नातक प्रथम वर्षका सहनशील विद्यार्थी