साथीहरू, हामीले खाना फाल्न हुन्न है!

आशुतोष काफ्ले

कक्षा ३ ‘मनास्लु’