सबैलाई चाहिने पानी

शिद्धार्थ मल्ल

काठमाडौं, भदौ १३